Про підприємство

Загальні відомості

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фірма «Мінерал» з 1992 року займається видобуванням і переробкою природного мінералу - бішофіту (MgCl2×6Н2О). Видобування бишофіту здійснюється на розвіданому нами Затуринському родовищі Полтавської області.
З 1993 року наше підприємство здійснювало геологічне вивчення Затуринського родовища бішофіту, проводило дослідно-промислову експлуатацію з метою підрахунку запасів і підготовки їх до промислової розробки. В 1997 році результат геолого-пошукових робіт був розглянутий Державним комітетом по запасам України та затверджений підрахунок запасів. До цього часу запаси бішофіту в державному балансі корисних копалин не значилися. З 2003 року наше підприємство перше й на даний момент єдине в Україні проводить промислову розробку покладів бішофіту.
Величезні запаси сировини в Полтавському регіоні, висока його якість з погляду промислової переробки, а також вигідне географічне розташування й розвинена інфраструктура регіону дозволяють розглядати Затуринське родовище бішофіту як перспективне та економічно вигідне для експлуатації.
Основним видом продукції є розчин природного бішофіту (РПБ по ТУ 25 України 22529511-003-97). Розчин природного бішофіту являє собою водний розчин хлористого магнію густиною 1250 - 1290 кг/м3, не токсичний, пожежо- і вибухобезпечний, не має шкідливих виробничих факторів включаючи хімічні й біологічні (це підтверджується успішним використанням бішофіту в медицині, сільському господарстві, ветеринарії).
Видобування розчину природного бішофіту в умовах нашого підприємства здійснюється на основі всіх вимог промислового виробництва за відпрацьованою технологією із застосуванням новітніх методів контролю якості. Якість нашої продукції перевіряється сертифікованою лабораторією.
ТОВ «Фірма «Мінерал» впроваджує в промислове виробництво технічні розробки в сфері видобутку й використання бішофіту. Прийняті принципи організації та керування підприємством дозволили залучити висококваліфікованих фахівців у різних галузях науки й техніки.
У цей час є велика кількість наукових праць по використанню бішофіту в гірничодобувній промисловості, металургії, машинобудуванні, будівництві, сільському господарстві, ветеринарії, медицині й в інших галузях. На основі цих робіт захищені докторські й кандидатські дисертації, розроблені конкретні засоби й методи багатоцільового використання бішофіту в промисловості різних галузей, багато з яких визначені як винаходи. Розроблені технічні умови, посібники, інструкції з використання, рецептури.

Мета:

  • детальне вивчення будови покладів бішофіту на Затуринській площі;
  • удосконалення технологічного процесу й розробка методики більш раціонального видобутку бішофіту;
  • одержання нових зразків продукції на основі розчину природного бішофіту;
  • пошук і розширення вже існуючих ринків збуту розчину природного бішофіту як готового продукту, так і продуктів його переробки.

Структура:

  • адміністративно-управлінський сектор;
  • науково-дослідний сектор;
  • інженерно-технічний сектор;
  • єдиний виробничий комплекс «Солепром».

Основні види продукції:

  • розчин природного бішофіту (ТУ 25 України 22529511-003-97);
  • розчин природного бішофіту безсульфатний типу ІГК (ТУ У 08.9-22529511-004:2012).

 

детальне вивчення будови покладів бішофіту на Затуринській площі;
удосконалення технологічного процесу й розробка методики більш раціонального видобутку бішофіту;
одержання нових зразків продукції на основі розчину природного бішофіту;
пошук і розширення вже існуючих ринків збуту розчину природного бішофіту як готового продукту, так і продуктів його переробки.