Застосування

Нафтогазовий комплекс

На основі розчину природного бішофіту (РПБ) для нафтогазового комплексу України в 1997 році розроблений і впроваджений інгібітор гідратоутворення комплексний ІГК-1 (ТУ 25 України 13932886.103-97). З 2012 року реагент виготовляється по нових технічних умовах, а саме ТУ У 08.9-22529511-004:2012 – розчин природного бішофіту безсульфатний типу ІГК.
Розчин природного бішофіту безсульфатний типу ІГК, надалі - ІГК, застосовується в процесі підготовки газу, що видобувається, і є  найбільш ефективним засобом попередження й боротьби з гідратоутворенням і корозією в системах збору й промислової обробки газу. Відповідно до технічних умов, реагент являє собою спеціально підготовлений розчин хлористого магнію.  Застосування ІГК  дозволяє усунути відкладення гіпсу в промисловому устаткуванні.
ІГК має малу корозійну активність. Швидкість корозії сталі в середовищі ІГК при температурі регенерації становить 0,49…0,65 г/м2×рік, наприклад, для хлористого кальцію - 24,6 г/м2×рік, тобто корозійна активність ІГК більш ніж в 40 разів нижче хлористого кальцію й порівнянна з показниками водопровідної води. Антигідратні властивості ІГК не уступають властивостям хлористого кальцію й навіть перевищують їх на 4...6%. Установлено, що крапка роси газу (по волозі), обробленого ІГК на 2...4 градуси нижче, ніж обробленого розчином хлористого кальцію в аналогічних умовах.
Окрім того, обробка газу ІГК за рахунок його гігроскопічності дозволяє на 3...4ºС знизити температуру сепарації й одержати на 4...5% більше газового конденсату з другої ступені сепарації, ніж при обробці розчином хлористого кальцію.
У період застосування інгібітору комплексного типу ІГК на промислах України ускладнень викликаних відкладеннями солей і утворенням гідратів відзначено не було, безремонтний період роботи устаткування збільшився в 3...4 рази. Зменшилася кількість питань пов'язаних з охороною праці й навколишнього середовища, включаючи транспортування й зберігання.

Гірничодобувна промисловість

На основі розчину природного бішофіту  ТУ 25 України 22529511-003-97 розроблений і запатентований засіб по обробці гірської маси з метою попередження примерзання й змерзання під час перевезення.
Обробка вантажів розчином на основі бішофіту дозволяє зберегти їхню сипкість при низьких температурах. Крапкою початку кристалізації розчину є температура навколишнього середовища нижче  мінус 35ºС.
Багаторічний досвід використання РПБ по ТУ 25 України 22529511-003-97 на гірничорудних підприємствах України підтвердили його високу ефективність як засобу проти примерзання гірської маси під час перевезення залізничним транспортом. Є позитивний досвід використання бішофіту й на гірничорудних об'єктах Росії. Всі випробування й подальше застосування розчину показали позитивні результати. Не відзначено корозійних руйнувань ємнісного парку, рухомого залізничного парку, трубопроводів й іншого устаткування.
Технологія застосування бішофіту як засобу проти примерзання проста й не вимагає значних додаткових витрат. Поставка бішофіту здійснюється як автомобільним, так і залізничним   транспортом.
Починаючи з 2000 року використання розчину природного бішофіту як засобу для попередження примерзання здійснюється згідно «Посібника з обробки гірської маси розчином природного бішофіту з метою попередження примерзання й змерзання її при негативних температурах», розробленого Криворізьким технічним університетом, затвердженого Державною інспекцією по якості залізних руд і Державною акціонерною компанією «Укррудпром».
На основі розчину природного бішофіту розроблений і запатентований спосіб для попередження пилення прикар’єрних і внутрішньокар’єрних доріг з нетвердим покриттям. Спосіб розроблений для гірничодобувної промисловості при видобутку корисних копалин відкритим способом, а конкретно, при русі автотранспорту по прикар’єрних і внутрішньокар’єрних дорогах з нетвердим покриттям у сухий і спекотний час доби. Спосіб дозволяє підвищити ефективність боротьби з пилом, зменшити кількість рейсів машин, що обробляють поверхню доріг від пилення, збільшити час між операціями попередження пилення доріг, а тому зменшити витрати на їхнє виконання.
Використання розчину природного бішофіту ТУ 25 України 22529511-003-97 як засобу для попередження пилення здійснюється згідно «Посібника зі зниження пиловиділення при пересуванні транспортних машин на кар'єрних дорогах шляхом обробки їх водним розчином бішофіту», розробленого Криворізьким технічним університетом і затвердженого Криворізькою регіональною державною екологічною інспекцією й Державною акціонерною компанією «Укррудпром».
 Досліджено можливість застосування розчину природного бішофіту ТУ 25 України 22529511-003-97 при виробництві залізорудних окатишів. На збагачувальній фабриці одного з гірничорудних підприємств України проведені попередні виробничі випробування. Отриманий економічний ефект указує на перспективність цього напрямку.
До відомості: перераховані засоби, способи, посібники, методики й інструкції розроблені тільки під застосування розчину природного бішофіту ТУ 25 України 22529511-003-97.

Металургія

Одним з перспективних напрямків використання бішофіту - одержання синтетичного карналіту. Доцільність використання бішофіту, як сировини при виробництві металевого магнію, доведена в проекті "Виробництво магнієвої сировини на основі Полтавських бішофітів", розробленому Інститутом титану (м. Запоріжжя). Практичний позитивний результат використання розчину природного бішофіту отриманий при пробному запуску першої черги Калуського магнієвого заводу.

Медицина й курортологія

Важливе значення має бішофіт у медичній практиці й курортології. Вивчення властивостей розчину природного бішофіту Затуринського родовища здійснювали фахівці Дніпропетровської медичної академії, Запорізького медичного університету, Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава), НДІ гігієни и медичної екології (м. Київ), Харківської медичної академії післядипломної освіти, Українського центра спортивної медицини, Українського НДІ медичної реабілітації й курортології (м. Одеса).
Доведено ефективність розчину природного бишофита Затуринського родовища в лікуванні не тільки опорно-рухового апарата, але й кардіологічної патології (ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби, тахіаритмії), вивчені антибактеріальні й імуностимулюючі властивості мінералу. Вивчено можливість використання бішофіту в терапії, стоматології, гінекології. Розроблено свічі й мазі з бішофітом. Запропонований електрофорез бішофіту при запальних гінекологічних захворюваннях, при лікуванні захворювань жовчовивідних шляхів, а так само при реабілітаційному лікуванні ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Підтверджено повну безпеку бішофіту. Вивчено й рекомендоване застосування розчину природного бішофіту в спорті й спортивній медицині.
Вивчаються і продовжують розширюватися показання для його застосування в санаторно-курортній практиці.

Практично всі парфумерні, косметичні, гігієнічні засоби й препарати, до складу яких входить мінерал бішофіт (Полтавський бішофіт), виготовляються підприємствами України на основі розчину природного бішофіту Затуринського родовища.

Землеробство, тваринництво, ветеринарія

Фахівцями Полтавської державної аграрної академії проведені дослідження в області застосування розчину природного бішофіту в сільському господарстві. Розроблені й запропоновані методи і форми застосування розчину природного бішофіту в землеробстві, ветеринарній медицині і тваринництві. Дані методи дозволяють підвищити врожайність сільськогосподарських культур. В останні роки розширилася практика лікування маститу у корів. Доведена також ефективність розчину природного бішофіту в профілактиці багатьох захворювань  тварин.

Будівництво

Широке застосування розчин природного бішофіту одержав при виробництві будівельних матеріалів і абразивного інструмента.
Нашим підприємством розроблена технологія виготовлення наливних підлог. Виготовляються на основі деревинно-полімер-магнезіальної композиції, що дозволяє збільшити їх строк експлуатації в кілька разів у порівнянні з дерев'яними підлогами. При цьому теплотехнічні характеристики близькі до дерев'яних підлог, а по міцності вони не уступають керамзитобетонним.
Розчин природного бішофіту є одним з компонентів, на основі якого виготовляється скломагнезитовий лист (магнезитова плита).
Магнезитова плита - екологічно чистий, універсальний листовий оздоблювальний матеріал на основі оксиду магнію, тирси, розчину природного бішофіту й скловолокна. Технологія виготовлення і склад матеріалу надають йому такі якості, як міцність, гнучкість, вогнетривкість і морозостійкість. Завдяки скловолоконній сітці магнезитова плита може гнутися з радіусом кривизни до трьох метрів. Ця якість дозволяє застосовувати його на нерівних поверхнях і знижує можливість перелому листа при монтажі й переносі. Магнезитова плита відноситься до групи будівельних матеріалів, що використовуються у технології "швидкого будівництва" і "сухого монтажу",  є ідеальною альтернативою гіпсокартонним плитам, OSB, ДСП, ДВП, плоскому шиферу, вологостійкій фанері.
 В якості рідини-теплоносія для систем опалення знайшов широке застосування інгібітор гідратоутворення комплексний типу ІГК (ТУ 14.4-23557449-006:2008), який дозволяє виключити можливість розморожування системи опалення.
Розчин природного бішофіту є негорючим матеріалом, що дає можливість використовувати його при протипожежній обробці матеріалів.
Антагоністичні й бактеріостатичні властивості бішофіту роблять перспективним його використання як антисептика.

Автодорожне господарство

Інтенсифікація руху автомобільного транспорту і високі вимоги до якості підготовки дорожнього покриття ведуть до пошуку нових технологій необхідних для підтримки дорожнього господарства на рівні, необхідному для безпеки всіх учасників дорожнього руху. Одним з найважливіших питань цієї проблеми є своєчасна обробка дорожнього покриття протиожиледними реагентами в зимовий період часу.
Відомі профілактичні засоби з використанням солей NaCl, CaCl2 в одних випадках недостатньо ефективні, в інших – економічно не виправдані, не задовольняють санітарно-гігієнічним і екологічним вимогам.
Розчин природного бішофіту має ненабагато вище температуру замерзання стосовно розчину хлористого кальцію, але зате має значно меншу корозійну активність. Вартість розчину природного бішофіту менше вартості розчину хлористого кальцію. Розчин природного бішофіту діє досить швидко, за 15 хвилин він розтоплює вдвічі більше льоду, ніж хлорид натрію.
Розчин природного бішофіту не здійснює руйнуючого впливу на бетонні конструкції й дорожнє покриття. Більшість протиожиледних реагентів руйнує бетонні конструкції (бордюри, стовпи, опори мостів), тротуари й проїзну частину доріг.
Сукупність властивостей розчину природного бішофіту роблять його використання перспективним для боротьби й профілактики зі зледенінням доріг, тротуарів, паркувальних площадок і т.п.